Italienska vägen 237

Följ den slingrande Italienska vägen förbi utsiktsplatsen upp till denna högt och vackert belägna gård. Gården är gammal och i enkelt skick men med fantastisk utsikt mot Laholmsbukten och långt in i södra Halland. Boningshuset är stort och fint planerat med hela 8 rok med den fina utsikten från båda plan. Marken om 43 ha fördelas på tre skiften där det större ligger kring gården, huvudsakligen norr om Italienska vägen. Av de 43 ha utgörs 35 ha åker och 8 ha skog. 2 stallbyggnader, loga samt garage/verkstad.