Stig-Bertil Svensson

Mannen – myten – legenden

Återblick

Vår historia börjar med Henry. 1942 startar vår grundare Henry Peterson förmedlings- och redovisningsverksamhet i sin tjusiga villa vid Nygatan på Malen i Båstad. Henry älskar sitt arbete och är dessutom tungt engagerad i den kommunala verksamheten med många förtroendeuppdrag. Då dygnet inte tycks ha tillräckligt många timmar anställs 1953, endast 17 år gamla Stig-Bertil Svensson. Stig-Bertil är bonnapågen från Ängelsbäck som inte alls har fallenhet för lantbruksarbete men väl huvudet på skaft. Stig-Bertil börjar som Henrys assistent och går så småningom in som delägare i Henry Peterson AB. Eftersom Henry lider av MS, multipel skleros, och med tiden blir allt sämre, övertar Stig-Bertil firman 1964. Henry går några år senare bort, alldeles för tidigt, 59 år gammal.

1 januari 1965 går flytten upp till Båstad och våra nuvarande lokaler på Köpmansgatan 13. Det vackra gamla bankhuset nära Mariatorget uppfördes 1910 för Skånska Handelsbankens räkning, men här fanns också postkontor, telegrafstation och läkarmottagning. Med andra ord en av ortens knutpunkter. Stig-Bertil förvärvade byggnaden som efter många år fått stå och förfalla och räddade den undan rivningshot. Efter omfattande renovering flyttade mäklarverksamheten in på nedre botten. Vår lokal är gamla postens, där den välbevarade och uppskattade postdisken dagligen ännu används. Generationsskifte i företaget sker 1999 när Stig-Bertil överlämnar firman till nuvarande ägarna, dottern Maria Svensson samt Ola Pettersson, som båda trädde in i företaget 1993.